Пътя на продукта

Всички продукти на Vision се произвеждат само в собствени фабрики в пълно съответствие на най-строги и високи стандарти за качество – GMP (Good Manufacturing Practice – Добра производствена практика). Сертификат за GMP – е набор от стандарти и правила за производство на фармацевтични продукти и някои видове храни. Ето защо, GMP – е гаранция за високо качество и безопасност на продуктите.

Групата компании „Аркофарма“ представлява съвкупност от производствени, лабораторни и научно-изследователски предприятия. Главното предприятие и фабриката се намират в град Каррос на 15 км. от Ница. Общата площ на производствените помещения възлиза на около 65 000 кв. метра. Групата разполага с най-съвременно оборудване – приблизително 70 производствени блока и поточни линии, позволяващи работа с всички видове галенови форми (прахови капсули, желатинови капсули, козметични форми и т.н.).

През 1998 година в предприятието са монтирани 2 екстрактора, всеки с вместимост от 400 литра за суперкритическа въглекисела екстракция на растения. Това позволи получаването на екстракти с основни характеристики чистота, отсъствие на разтворители и напълно запазване на активните съставки на растенията, което ги поставя на първо място в света в сравнение с екстрактите, получавани чрез използването на традиционните екстракционни процеси.

Групата „Аркофарма“ притежава филиали в Англия, Германия, САЩ, Испания, Холандия, Италия, Ирландия и Белгия.

Производство на БАД

В процеса на производство на препаратите, лабораторията се ръководи от стандартите за Добра производствена практика GMP за фармацевтични лаборатории. Стандартите GMP представляват правила за производство на фармацефтична продукция, разработени в САЩ през 1963 година.

Какво представлява на практика технологичният процес, започващ с доставката на суровините и завършващ с появата на готовите опаковки върху конвейра? Доставената суровина преминава през фаза на 10 дневна карантина, по време на която се съхранява в три последователни зони с различни температури – 4’С, 15’С и нормална температура. По време на карантината се анализира състава на суровината, проверява се нейната микробиологичната чистота и токсикологична безопасност. Еталоните се съхраняват в специални контейнери и чрез тях се сверява качеството на взиманите за анализ проби.

След проверка на качеството суровината постъпва в производството. Първият етап включва раздробяване на растителната суровина в нискотемпературна среда. Този процес се нарича криодробене (от английското „криогриндинг“). Дробенето при ниски температури в атмосфера на неутралeн газ – азот – дава възможност да се сведат до минимум загубите на ценни активни компоненти, като флавоноиди и витамини.

След раздробяването, полученият груб прах се пресява, за да се отстранят остатъчните ненужни влакна, след което той постъпва в контролно-аналитична лаболатория, където още веднъж се изследват микробиологичната му чистота и токсикологичната му безопасност. Ако материалът отговаря на всички изисквания, то той се включва в следващия етап. Изходните съставки се поставят в определени пропорции в смесител и внимателно се смесват до получаването на хомогенна маса. Целият процес е автоматизиран и компютърно контролиран, което позволява да се постигне постоянен състав на всяка капсула.

В следващия етап получената смес се въвежда в капсулите с помощта на автоматичен капсулопълнител, снабден с компресионни дозатори. В тези производствени помещения санитарните изисквания са особенно строги. Дозаторите осигуряват точно определено количество прахова смес във всяка една от капсулите, а капсулопълнителят е снабден с устройство за сортиране на капсули, което позволява да се отделят празните, повредените и неправилно напълнените капсули с помощта на центрофугиране.

При последния етап капсулите се разфасоват и опаковат във флакони с помощта на автоматичен конвейр. На изхода на опаковъчния конвейр, на всеки 30 минути се отделят проби за финален контрол: проверява се количеството на капсулите във флакона, дозировката, качеството на опаковката.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial